Doświadczenie i tradycja

Q/1

urodzony 04.11.2020

PL*CoonKitty Waikiki Love & Zeus Baccaracoon*CZ

PL*CoonKitty Que Lake
PL*CoonKitty Quincy Boy
PL*CoonKitty Queen Mary
PL*CoonKitty Qadma Alma